Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

'
'

Gu h-ìosal gheibh sibh dealbhan agus ìomhaighean de Shomhairle MhicGill-Eain, no stuth a tha buntainneach do Shomhairle MhicGill-Eain agus don bhàrdachd aige.  Tha na h-ìomhaighean air fad air an ath-fhoillseachadh le cead bho theaghlach Shomhairle MhicGill-Eain no bho dh’ fheadhainn eile aig a bheil na còraichean agus tha sinn fada nan comain.  Feumar cead iarraidh orra-san leis a bheil na còraichean buntainneach mus dèanar feum de na h-iomhaighean gu h-ìosal. Tha an fheadhainn aig a bheil na còraichean air an comharrachadh ann an camagan às dèidh nam fo-thiotalan.

 

'
Somhairle Mòr MacNeacail, seanair a’ bhàird, an 1938

'
Màiri NicMhathain agus a h-ogha Iain, c.1912

'
Somhairle MacGill-Eain agus an teaghlach an Ratharsair an 1921.
'
Somhairle MacGill-Eain agus Peigi'
Somhairle MacGill-Eain anns a’ Chlas Cheilteis, 1933-34, an Oilthigh Dhùn Èideann
'
Somhairle MacGill-Eain – dealbh a Cheumnachaidh, 1933

'
Somhairle MacGill-Eain an Ratharsair an 1935. Aig an àm bha am bàrd a’ teagasg an Àrd-sgoil Phort Rìgh

'
Somhairle MacGill-Eain agus Ùisdean MacDhiarmaid air Whalsay an 1935


'
Somhairle MacGill-Eain còmhla ri luchd-teagaisg Àrd-sgoil Phort Rìgh anns a’ bhliadhna sgoile 1936/37
'
Somhairle MacGill-Eain aig Campa Chatterick an 1940


'
Somhairle MacGill-Eain agus Renee Chamshron an latha phòs iad, 24mh an Iuchair 1946
'
Somhairle MacGill-Eain, na dhachaidh air Sràid na Banrigh, Dùn Èideann, 1948

'
Somhairle MacGill-Eain agus luchd-obrach Àrd-sgoil A’ Phluic anns an Dùbhlachd 1962
'
Somhairle MacGill-Eain nuair a bha e sa Phloc


'
Somhairle MacGill-Eain agus Tormod MacThaidhg, dealbh a thogadh anns na 1970an
'
Somhairle MacGill-Eain agus Colm O h-Eocha aig Oilthigh Nàiseanta na h-Eireann, Gallaibh, an 1979
'

Somhairle agus Renee MacGill-Eain aig Oithigh Nàiseanta na h-Eireann, Gallaibh, 1979

'
Somhairle MacGill-Eain anns A’ Bhràighe
'
Sorley agus Renee MacGill-Eain aig Peighinn a’ Chorrainn anns na 1980an
'
Somairle MacGill-Eain, anns na 1980an

'
Somhairle MacGill-Eain, anns na 1980an

'
Somhairle MacGill-Eain ann an Hallaig, Ratharsair, c.1982

'
Somhairle MacGill-Eain, anns na 1980an

'
Somhairle MacGill-Eain ann an Hallaig, Ratharsair, c.1982
'
Somairle MacGill-Eain, gun deit
'
Somairle MacGill-Eain, gun dei
'
Somhairle MacGill-Eain, anns na 1980an
'
Somairle MacGill-Eain anns A’ Bhràighe an 1986
'
Somhairle MacGill-Eain agus Mary Robinson
'
Somhairle MacGill-Eain; dealbh a’ comharrachadh gur e a’ chiad Alumnus na Bliadhna aig Oilthigh Dhùn Èideann an 1990
'
Somhairle MacGill-Eain, an 1996
'
Somhairle MacGill-Eain, anns na 1990an
'
Somhairle MacGill-Eain anns na 1990an
     
'

Dàin a rèir an ainm

Gailearaidh
'
'
'
'
'
'
   
'