Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Poileasaidh Còraichean Foillseachaidh
'
Ma tha sibh am beachd copaidh a dhèanamh no ath-nochdadh, ath-fhoillseachadh, post air-loidhne, craoladh, crann-sgaoileadh no cead poblach, no air dhòigh sam bith feum a dhèanamh den fhiosrachadh air Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne ach a-mhàin airson feum pearsanta neo-mhalairteach, feumaidh sibh cead iarraidh bhuapa-san leis a bheil na còraichean buntainneach mus dèanar ath-fheum de phìos teacsa, ìomhaigh no faidhle a bhuineas do na meadhanan a tha nam pàirt de Shomhairle MacGill-Eain Air-Loidhne.

Mar as trice bidh an neach leis a bheil na còraichean air ainmeachadh airson gach faidhle fa leth, ìomhaigh no pìos teacsa.  Ma tha teagamh sam bith agaibh cò air a bu chòir na ceadan buntainneach iarraidh, thigibh gu Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne airson comhairle le bhith a’ cur post-dealain gu fios@somhairlemacgilleain.org. Far nach eil an neach leis a bheil na còraichean air ainmeachadh airson fiosrachadh mun làrach, tuigibh gum buin na còraichean le Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne, agus cuiribh ceist sam bith gu fios@somhairlemacgilleain.org.

Faodar stuth air Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne a chleachdadh airson adhbharan sgoilearach agus oideachail (mar eisimpleir, airson adhbharan rannsachaidh no ann an aiste) ach tha seo leis an tuigse nach bi an stuth air a chopaigeadh no air fhoillseachadh gu poblach gun na ceadan buntainneach.  Ma tha an stuth gu bhith air fhoillseachadh gu poblach, feumar cead iarraidh air an neach leis a bheil na còraichean buntainneach, agus ma tha ath-fheum gu bhith air a dhèanamh den stuth feumar aithneachadh a thoirt dhaibh-san leis am buin na còraichean dligheach agus do Shomhairle MacGill-Eain Air-Loidhne.  

'

Dàin a rèir an ainm

Gailearaidh
'
'
'
'
'
'
   
'