Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Clàr-eachdraidh
Dàin a rèir an ainm
'

Tha an clàr seo ag ainmeachadh nam prìomh thachartasan ann am beatha Shomhairle MhicGill-Eain.  Tha e cuideachd a’ beachdachadh air dè bha a’ tachairt air feadh an t-saoghail rè a bheatha agus aig a bheil buinnteanas sònraichte ris a’ bhàrdachd aige no tha e ag ainmeachadh gu follaiseach anns a’ bhàrdachd aige.  Meòmhraichibh nach eil tachartasan air a bheil Somhairle MacGill-Eain a’ toirt iomradh na bhàrdachd ach nach do thachair rè a bheatha air an gabhail a-steach.

'

 
img img
Rugadh e air 26mh Dàmhair 1911 an Òsgaig an Eilean Ratharsair.  
 
Seamus O Conghaile air a mharbhadh le luchd-làmhaich an dèidh dha a bhith an lùib Ar-a-mach na Càisg an 1916 an Èirinn (O Conghaile air ainmeachadh ann an ‘Ùrnaigh’, ‘An Cuilithionn’, ‘Am Botal Briste’, ‘Àrd-Mhusaeum na h-Èirinn’, ‘Aig UaighYeats’).  Tha  Pàdraig Pearsach, gaisgeach eile bha an lùib Ar-a-mach na Càisg agus a chaidh a chur gu bàs, air ainmeachadh anns ‘An Cuilithionn’.
Chaidh e don bhun-sgoil an Ratharsair an 1918, agus bha e innte bho 1918-1924.
 
 
Karl Leibknecht, sòisealach Gearmailteach agus fear de stèidheadairean Pàrtaidh Chomannach na Gearmailt (KPD). Chaidh a mhurt an 1919 le buidheann de Mhailisidh Gearmailteach den sgiath deas (air ainmeachadh anns ‘An Cuilithionn’ agus ‘Sgatham…’)
 
Vladimir Lenin fear de stèidheadairean An Comintern no Comannach Eadar-Nàiseanta an 1919 (Lenin air ainmeachadh ann ‘Am Buaireadh’, ‘An Cuilithionn’, ‘Eadh is Fèin is Sàr-fhèin’).
  Alexander Blok, am bàrd liriceach tàlantach Ruiseanach a chaochail an 1921(air ainmeachadh ann ‘An Cuilithionn’).
 
Benito Mussolini a stèidhich am Pàrtaidh Faisisteach agus a thàinig gu bhith na Phrìomh Mhinistear Na h-Eadailt an 1922 an dèidh ‘ A’ Mhèarrs don Ròimh’.
 
Iòsaph Stalin a rinneadh na Àrd-rùnaire air Prìomh-chomataidh Pàrtaidh Chomannach na Ruis ( Bolsheviks) an 1922.
 
Bhrist sia air fhichead siorrachd de dh’ Èirinn air falbh bho Rìoghachd Aonaichte Bhreatainn Mhòir is Èirinn gus Poblachd na h-Èirinn a stèidheachadh an 1922.
An dèidh làimhe dh’ aidich Somhairle MacGill-Eain gun ‘do leig e bhuaithe dualchas Chalvin agus gun do ghabh e ri Soisealachd’ mu 1923 nuair a bha e fhathast anns an sgoil an Ratharsair.
 Iain MacGill-Eain à Glaschu a chaochail an 1923. Shaothraich e gu làidir airson còraichean luchd-obrach agus bha e na neach-tagraidh do Karl Marx an Alba. (Bha MacGill-Eain air ainmeachadh ann ‘Clann Ghill-Eain’, ‘An Cuilithionn’, ‘Am Botal Briste’).
Dh’ fhàg e Ratharsair airson a dhol a dh’ Àrd-sgoil Phort Rìgh an1924
Giacomo Matteotti, neach-poilitigs sòisealach Eadailteach a chaidh a mhurt an 1924 (air ainmeachadh ann, ‘An Cuilithionn’).
Choisinn e Farpais Sgoilearachd Oil-thigh Dhùn Èideann an 1929 .
Jawaharlal Nehru, Ceann-suidhe Còmhdhail Nàiseanta nan Innseachan nuair a sgaoil e bratach neo-eisimeileach nan Innseachan anns an Dùbhlachd 1929. (air ainmeachadh ann ‘An Cuilithionn’).
Dh’ fhàg e Ratharsair as t-Fhoghar 1929 a’ dol a dh’ Oilthigh Dhùn Èideann a dhèanamh Beurla.
The Great Depression – bho 1929 agus a’ mhòr-chuid de na 1930an.
 
Mahatma Gandhi – stiùir e a’ mhèarrs ainmeil ann an 1930 an aghaidh cìs an t-salainn (Gandhi air ainmeachadh ann ‘An Cuilithionn’)
Sgrìobh am bàrd ‘A’ Chorra-ghritheach’ an 1931,  fear de na dàin Ghàidhlig a bu tràithe a sgrìobh e.  

1911 - 1931
1932 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1975
1976 - 1996
 
 
 
'
'
'
'
'
'
   
'